පාස්කු ප්‍රහාරය නිසා ෂැන්ග්‍රි-ලා ආදායම් ඩොලර් මිලියන 13 කින් අඩුවෙලා

ෂැන්ග්‍රි-ලා සමූහයට අයත් ෂැංග්‍රි-ලා කලම්බු සහ ෂැන්ග්‍රි-ලා හම්බන්තොට ගොල්ෆ් රිසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා යන හෝටල් දෙකෙහි ආදායම් පසුගිය 2019 වසරේදී එක්සත්

Read more

වැලි ඉල්ලුම වැඩි නිසා මිල ඉහළ දැමීමක් පිටුපස මාෆියාවක්

වර්තමානයේදී වෙළෙද පොළ තුළ වැළි සඳහා ඉහළ ඉල්ලුමක් නිර්මාණය වී ඇති බවත්, එහි ආර්ථික වාසි ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රබල කණ්ඩායම්

Read more