බ්‍රාහ්මණගේ ප්‍රේමලාල් HNB ෆිනෑන්ස් උප සභාපති ධුරයෙන් විශ්‍රාම ගනී

හැටන් හැටන් නැෂනල් බැංකුවට පූර්ණ අනුබද්ධිත HNB Finance Limited හි උප සභාපතිවරයා සහ ස්වාධීන නොවන/විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස කටයුතු කළ

Read more