කොවිඩ්-19 බලපෑවත් හරිස්චන්ද්‍ර මිල්ස් සේවක මුළු වැටුප්/බෝනස් ගෙව්වාලු

කොවිඩ්-19 වසංගතයේ බලපෑම හේතුවෙන් සිය සිය මෙහෙයුම් කටයුතු සීමා කිරීමකට ලක්වී මුදල් ප්‍රවාහය වෙත බලපෑම් එල්ල වුවත් මාර්තු, අප්‍රේල් සහ

Read more

ශ්‍රී ලංකන් යානයක් ආසන ගලවා භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයට

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම සිය ශ්‍රී ලංකන් කාර්ගෝ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන සේවය යටතේ විශේෂිත සේවා සැපයීමක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු යොදා ඇතැයි

Read more

සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ කොරෝනා සහන ප්‍රකාශයට

• මාර්ගෝපදේශකයන් සඳහා රුපියල් 20,000ක දීමනාවක්• රියදුරන් සඳහා රුපියල් 15,000ක දීමනාවක් කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් පීඩාවට පත්වූ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ නියුතු වූවන්ට

Read more

CSE ඩිජිටල්කරණයේදී KYC පටිපාටිය සංශෝධනයකට ඉල්ලයි?

කොටස් වෙළෙඳ පොළ කටයුතු ඩිජිටල්කරණයට ලක් කිරීමේ කටයුත්තේදී බාධාවක්ව පවතින ගනුදෙනුකරුවා පිළිබඳව දැන ගැනීම (KYC – Know Your Customer) සම්බන්ධ ක්‍රියාපටිපාටිය වෙනස් කිරිම

Read more