මහ බැංකු අධිපති පත්කරද්දී රජය වරද්දා ගත්තා – නිමල් පෙරේරා

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නව අධිපතිවරයා පත් කරගැනීම වත්මන් රජය සිදු කර ඇති එකම වැරැද්ද බව මෙරට සුප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරිකයෙකු වන

Read more

ද.ආසියානු කලාපය සඳහා වන මහරැජිනගේ නව වෙළෙඳ කොමසාරිස් පත් කෙරේ

එක්සත් රාජධානියේ දෙවැනි එළිසබෙත් මහ රැජිනගේ දකුණු ආසියානු කලාපය සඳහා වන වෙළෙඳ කොමසාරිස්වරයා වශයෙන් ඇලන් ගෙම්මෙල් මහතා පත්වීම් ලැබ ඇතැයි

Read more