ඉල්ලුම අඩුවීමෙන් අප්‍රේල් විදුලි නිෂ්පාදනය පහළට

පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේදී මෙරට විදුලිය නිෂ්පාදනය මෙගාවොට් පැය 964,043ක් බවට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය දත්ත වාර්තා කර ඇතැයි මහජන උපයෝගිතා

Read more

නව ගුවන් කෞතුකාගාරයක් ඉදි කිරීමේ සැලසුමක්

මෙරට ගුවන් සේවාවේ ඉතිහාසය හා වර්තමාන විදහා දැක්වෙන පරිදි නව ගුවන් කෞතුකාගාරයක් කඩිනමින් ඉදිකිරීමට අපේක්ෂා කරන බව සංචාරක හා ගුවන්

Read more

සුරේෂ් අමරසේකර නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් ප්‍රධාන විධායක ධුරයට

නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සමාගමේ නව ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා ලෙස සුරේෂ් මොඩෙස්ටස් අමරසේකර මහතා පත් කර ඇතැයි එම සමාගම සඳහන්

Read more