ඩේවිඩ් ලායු නායි පෙක් ‘ඩයලොග්’ සමාගමේ සභාපති ධුරයට

ඩයලොග් සමාගම අයත් ‘ඩයලොග් ආසියාටා පීඑල්සී’ සමාගමේ නව සභාපතිවරයා ලෙස ඩේවිඩ් ලායු නායි පෙක් (David Lau Nai Pek) මහතා පත්

Read more

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය සමායතනය කාර්ගිල්ස් ආයෝජනයෙන් ඉවත් වෙයි

කාර්ගිල්ස් (සිලෝන්) පීඑල්සී සමාගමට අනුබද්ධිත සමාගමක් වන සීමාසහිත කාර්ගිල්ස් ෆුඩ් කම්පැනි (පෞද්) සමාගම වෙත ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය සමායතනය (IFC – International

Read more

ඉ-ස්වාභිමානී 2020 සඳහා නාමයෝජනා කැඳවෙයි

ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) මගින් සංවිධානය කරනු ලබන ‘ඉ-ස්වාභිමානී 2020’ සම්මාන ප්‍රදානය සඳහා නාමයෝජනා කැඳවීම ආරම්භ

Read more

ජන-අප්‍රේල් පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන අපනයන ආදායම් 16%කින් අඩුවෙලා

මේ වසරේ ජනවාරි මාසයේ සිට අප්‍රේල් මාසය දක්වා ගත වූ මුල් මාස හතර තුළදී මෙරට පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන අපනයනය හරහා

Read more