බැංකු සහ මූල්‍ය සමාගම් තුළ තවදුරටත් පෙන්නුම් කරන පීඩනයත් සමග කොටස් වෙළෙඳ පොළ තෙවැනි දිනටත් ඍණ වෙයි

අද දිනයේ සිදු වූ කොටස් වෙළෙඳ පොළ ගනුදෙනු සඳහා එල්ඕඑල්සී සමූහයේ සමාගම් මගින් දැක්වූ ධනාත්මක දායකත්වය මෙන්ම ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස්

Read more

අලාභ ලැබුවත් JKH පළමු අන්තර්කාල ලාභාංශ ගෙවනවාලු

නව කොරෝනා වසංගතයේ ව්‍යාප්තිය නිසා ඇති වූ අයහපත් බලපෑම හේතුවෙන් මේ වසරේ පළමු කාර්තුව තුළ ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස් පීඑල්සී සමාගම

Read more

පාත්ෆයින්ඩර් පදනම පරිවර්තනය කළ ‘කොවිඞ්-19 වලක්වාලීම හා පාලනය’ අද එළි දකී

පාත්ෆයින්ඩර් පදනමට අනුබද්ධ චීන – ශ‍්‍රී ලංකා සහයෝගීතා අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය මගින් ‘කොවිඩ්-19 වලක්වාලීම හා පාලනය’ ලෙස සිංහලට පරිවර්තනය කරන ලද

Read more