ඊ.ටී.අයි. සහ ස්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්ෂියල් බංකොලොත් – මහ බැංකුව

එදිරිසිංහ සමූහ ව්‍යාපාරයට අයත් ඊ.ටී.අයි. ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් සහ ස්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්ෂියල් සර්විසස් පීඑල්සී යන ආයතන මේ වනවිට බංකොලොත් තත්ත්වයට පත්ව ඇතැයි

Read more

කොවිඩ්-19 බලපෑ ව්‍යාපාර වෙත රු.බිලියන 60ක කාරක ප්‍රාග්ධනයක්

නව කොරෝනා හෙවත් කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් බලපෑමට ලක් වූ ව්‍යාපාර සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව මගින් ලබා දෙන ‘සෞභාග්‍යා කොවිඩ්-19

Read more

නේෂන් ලංකා ඉක්වටීස් වෙත යළිත් CSE හි ගනුදෙනු අවස්ථාව

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ පොළ තුළ ගනුදෙනු කිරීම අත්හිටුවා තිබූ සීමාසහිත නේෂන් ලංකා ඉක්වටීස් (පෞද්) සමාගමේ කොටස් තැරැව්කාර මෙහෙයුම් යළිත් ආරම්භ

Read more