මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකයෙන් බැංකු 2ක් ඇතුළු මූල්‍ය ආයතන 5කට දඩුවම්

රටෙහි මූල්‍ය විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම මැඩපැවැත්වීමේ පනතේ ප්‍රතිපාදනවලට අනුකූල නොවන ලෙස ක්‍රියා කළ මූල්‍ය ආයතන පහකට දඩුවම්

Read more

යුනියන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් සීගිරිය විලේජ් හොටෙල්හි කොටස් මිලදී ගැනීමක

ලංකෙම් සිලෝන් පීඑල්සී සමාගමේ පරිපාලිත සමාගමක් වන සීගිරිය විලේජ් හොටෙල්ස් පීඑල්සී හි කොටස් 2,080,518ක් කොටසක් රුපියල් 32ක මුදලකට මිලදී ගැනීමට

Read more

සෞභාග්‍යා කොවිඩ්-19 ණය හරහා දින 10කදී රු.මි. 11,829ක ණය

නව කොරෝනා වෛරසයෙන් හානියට පත් ස්වයං රැකියා සහ තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර යළි ගොඩනැගීමේ අරමුණින් මහ බැංකුවේ මූලිකත්වයෙන් බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු

Read more