සෙලාන් නිසා බැංකු ක්ෂේත්‍රයේද ඇතුළුව ආයෝජක ආකර්ෂණය ඉහළට

අද දිනයේ කොටස් වෙළෙඳ පොළ තුළ ගනුදෙනු සිදු කළ සමාගම් අතරින් සෙලාන් බැංකුව මගින් බලාපොරොත්තු වූ ප්‍රමාණයටත් වඩා පෙන්නුම් කළ

Read more

අඩු මිලට සූර්ය විදුලිය මිලදී ගැනීමෙන් මණ්ඩලයට ලක්ෂ 2,737ක් ලාභයිලු

විදුලි ඒකකයක් රුපියල් 10කට වඩා අඩුවෙන් ලබාදීමට ඉදිරිපත්ව ඇති පෞද්ගලික ආයතන මගින් පමණක් සූර්ය බල විදුලිය මිලදී ගැනීමට යොමුව ඇති නිසා

Read more

රාවණ යුගයේ විමාන, ඩ්‍රෝන ‍තාක්ෂණයෙන් ලංකාවේ අහසට

වේගවත්ව භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රවාහය සඳහා නවීන තාක්ෂණයෙන් යුතු ඩ්‍රෝන යානා යෙදවෙන අලූත් ආයෝජනයකට අනුමැතිය ලැබී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකාවේ පාත්ෆයින්ඩර්

Read more

මැතිවරණ නීතිය අනුව සංචාරක සහනය කොටස් දෙකකට

කොවිඩ්19 වසංගතය නිසා පීඩාවට පත්ව ඇති සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ ලියාපදිංචි සංචාරක මාර්ගෝපදේශකයන්ට සහ සංචාරක රියදුරන්ට දීමනාවක් ලබා දීමේ රජයේ වැඩසටහන

Read more