සිංගර් ශ්‍රී ලංකා දේශීය නිෂ්පාදන පුළුල් කිරීමේ සැලසුමක

සිංගර් ශ්‍රී ලංකා පීඑල්සී සමාගම ඉදිරි කාලසීමාවේදී සිය දේශීය නිෂ්පාදන කටයුතු තවදුරටත් පුළුල් කිරීම සඳහා සැලසුම් සකස් කරමින් සිටින බව

Read more

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි පොළී අනුපාත එලෙසින්මලු

ජ්‍යෙෂ්ට පුරවැසියන්ගේ තැන්පතු වෙනුවෙන් ගෙවනු ලබන පොලී අනුපාත කිසිදු වෙනස් සිදු කර නොමැති බව මුදල්, ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

Read more

බ්‍රෑන්ඩ් ෆිනෑන්ස් අනුව මෙරට වටිනාම බහුජාතික සමාගම් සන්නාම

මෙරට තුළ සිය මෙහෙයුම් සිදු කරන බහුජාතික සමාගම් අතරින් අතරින් වඩාත් වටිනාම සන්නාම පිළිබඳ ලැයිස්තුවක් සකස් කරන්නට බ්‍රෑන්ඩ් ෆිනෑන්ස් ශ්‍රී

Read more

අබාන්ස් පීඑල්සී, අබාන්ස් ඉලෙක්ට්‍රිකල් පීඑල්සී හි කොටස් මිලදී ගැනීමක

අබාන්ස් සමූහයට අයත් අබාන්ස් පීඑල්සී සමාගම මගින් එම සමූහයේ පූර්ණ අනුබද්ධිත සමාගමක් වන අබාන්ස් ඉලෙක්ට්‍රිකල්ස් පීඑල්සී සමාගමේ කොටස් මිලදී ගැනීමක්

Read more