ජපානයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් මිලියන 1,360 ක ප්‍රදානයක්

රජයේ කොවිඩ්-19 ව්‍යසනය වැළැක්වීමේ ක්‍රියාකාරකම් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ජපාන ව්‍යාපෘති නොවන ප්‍රදාන ආධාර ක්‍රමය යටතේ ජපන් යෙන් මිලියන 800 ක

Read more

ෆෙයාර් ඇන්ඩ් ලව්ලි – ‘ග්ලෝ ඇන්ඩ් ලව්ලි’ ලෙස වෙනස් වෙයි

යුනිලීවර් ශ්‍රී ලංකා ලිමිටඩ් සමාගමේ ප්‍රමුඛතම ස්කින් කෙයාර් සන්නාමයක් වන ‘ෆෙයාර් ඇන්ඩ් ලව්ලි’ සන්නාමය ‘ග්ලෝ ඇන්ඩ් ලව්ලි’ ලෙස වෙනස් කිරීමට

Read more

බ්‍රෑන්ඩ් ෆිනෑන්ස් අනුව මෙරට වටිනාම ඉ-වානිජ සමාගම් සන්නාම

අන්තර්ජාලය හරහා සේවා සපයන මෙරට සමාගම් (ඉ-වාණිජ්‍ය/E-Commerce) අතරින් වඩාත් වටිනාම සන්නාම පිළිබඳ ලැයිස්තුවක් සකස් කරන්නට බ්‍රෑන්ඩ් ෆිනෑන්ස් ශ්‍රී ලංකා සමාගම

Read more

ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනයට BBC සහාය නොමිලේම

කොවිඩ්-19 වසංගතයේ බලපෑමෙන් අර්බුදයට ලක් වූ මෙරට සංචාරක කර්මාන්තය නැවත නගා සිටුවීමේ අවස්ථාවේදී ජාත්‍යන්තර බී.බී.සී. මාධ්‍ය ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක

Read more