“තවමත් ලැයිස්ගුතවී නැති විශාල සමාගම් දැන්වත් කොටස් හුවමාරුව වෙත එන්න” – සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාවේ සභාපති විරාජ් දයාරත්න

කොළඹ කොටස් හුවමාරුව තුළ තවමත් ලැයිස්ගුතවී නොමැති මෙරට විශාල සමාගම් බොහෝමයක් පවතින බවත්, එම සමාගම් වෙත ඒ සඳහා ආරාධනා කරන

Read more

ශ්‍රී ලංකාවේ ‘වනජීවය’ සජීවී අන්තර්ජාල විකාශයක් ලෙසින් ලබාදීමට යයි

නව කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් මෙරට සංචාරය කිරීමට අපහසු වී සිටින විදෙස් සංචාරකයන් වෙත මෙන්ම දේශීය සංචාරකයන් වෙතද මෙරට වනජීවී පරිසරයේ

Read more

වටප්‍රමාණය අනුව පොල් සඳහා නියම වූ උපරිම සිල්ලර මිල මෙන්න

වෙළෙඳ පොළෙහි පොල් මිල ඉහළ යාමත් සමගම පොල් සඳහා ගෙඩියේ වටප්‍රමාණය අනුව සකස් කළ උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කිරීමට රජය

Read more

ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස් සමාගම වොක්ෂ්හෝල් ලෑන්ඩ් ඩිවලොප්මන්ට්හි ගොඩ වැඩිකර ගනී

ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස් පීඑල්සී (JKH) සමාගමේ පූර්ණ හිමිකම සහිත පරිපාලිත සමාගමක් වන ජේකේ ලෑන්ඩ් (පෞද්ගලික) සමාගම (JK LAND) විසින් තමන්

Read more

‘ස්පාර්ක් එයාර්’ නමින් නව ගුවන් සේවයකට අවසර ඉල්ලයි

මෙරට තුළ මගීන්, නැව් භාණ්ඩ හා තැපැල් ප්‍රවාහනය සඳහා කුලී මෙහෙයුම් සහ විධිමත් ප්‍රවාහන සේවාවක් (International – Charter Operation/Regular Operation)

Read more

විශාල ප්‍රාග්ධනීකරණයක් සහිත ආයෝජන සමාගම් දෙකක් නිසා වෙළෙඳ පොළ ධන වෙයි

අද දිනයේ (සැප්තැම්බර් 25) කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ සිදු වූ ගනුදෙනු අතරේදී විශාල ප්‍රාග්ධනීකරණයක් සහිත ආයෝජන සමාගම් දෙකක කොටස් මිලෙහි දක්නට

Read more