රාජ්‍ය ඇමති කබ්රාල් ‘ව්‍යවසාය සංවර්ධන උපදේශක සභාවක්’ පිහිටුවයි

සිය මූලිකත්වයෙන් “ව්‍යවසාය සංවර්ධන උපදේශක සභාවක්” (Enterprise Development Advisory Council) පත් කිරීමට කටයුතු කළ බව මුදල්, ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ සහ රාජ්‍ය

Read more

මහ බැංකුව විසින් බලපත්‍රලාභී බැංකු සතු කොටස් හිමිකාරීත්වයේ සීමාව වෙනස් කළේ මෙහෙමයි

මෙරට බලපත්‍ර ලාභී බැංකු සහ බලපත්‍ර ලාභී විශේෂිත බැංකු තුළ දැරිය හැකි උපරිම කොටස් හිමිකාරීත්වයේ ප්‍රතිශතය සම්බන්ධයෙන් සංශෝධන සිදු කිරීමට

Read more

ඩොලර් බිලියන 2කට Virtusa මිලදී ගැනීමට බේරින්ග් ප්‍රයිවට් ඊක්වටි ඒෂියා සැරසෙයි

මෙරට ක්‍රියාත්මක ජාත්‍යන්තර තොරතුරු තාක්ෂණික සේවා සම්පාදන සමාගමක් වන වර්චුසා (Virtusa) සමාගමේ මවු සමාගම (වර්චුසා ඉන්කෝපරේෂන්) මිලදී ගැනීමට ආසියාවේ පෞද්ගලික

Read more