පිට පිට සිව්වැනි දිනටත් රුපියල් බිලියන 3 ඉක්මවූ පිරිවැටුමක්

අද දිනයේ (සැප්තැම්බර් 18) වෙළෙඳ පොළ තුළ බැංකු කොටස් වටිනාකම් තවදුරටත් ඉහළ යාම සිදු වුණු බව කොටස් තැරැව්කාර සමාගම් සඳහන්

Read more

දේපළ වෙළෙඳාම් ආයෝජන භාරය (REITs) පිළිබඳ වැඩමුළුවක් පැවැත්වෙයි

සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව විසින් පසුගියදා හඳුන්වා දෙන ලද දේපළ වෙළෙඳාම් ආයෝජන භාරය (Real Estate Investment Trusts (REITs),  පිළිබඳව

Read more

ශ්‍රී ලංකා – ග්‍රේටර් මිකොන්ග් ව්‍යාපාර කවුන්සිලයේ 9 වැනි වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම

ශ්‍රී ලංකා – ග්‍රේටර් මිකොන්ග් ව්‍යාපාර කවුන්සිලයේ 9 වැනි වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම පසුගිය අගෝස්තු 27 වැනිදා ලංකා වාණිජ මණ්ඩල

Read more

“අනාගත ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගය කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතියයි” – අගමැති මහින්ද

අනාගත ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගය කොළඹ වරජය නගර ව්‍යාපෘතිය බවට පත්වන බව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි. එම ව්‍යාපෘතියේ

Read more