මුහුදු කූඩැල්ලන් සැකැසුම් කර්මාන්තශාලාවක් සඳහා BOI එකඟතාවක්

අපනයනය සඳහා මුහුදු කූඩැල්ලන් සකස් කිරීමේ කර්මාන්තශාලාවක් පිහිටුවීමක් සඳහා ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය (BOI) සහ සීමාසහිත සුගාන්ත් සීෆුඩ් (පෞද්) සමාගම

Read more

මානව ප්‍රාග්ධන තුළින් ශ්‍රී ලංකාව ලබන ප්‍රතිලාභ ඉහළට – ලෝක බැංකුව

ශ්‍රී ලංකාවේ උපදින දරුවකුගේ ඵලදායි බව ඔවුනට පරිපූර්ණ අධ්‍යාපනයක් සහ පූර්ණ සෞඛ්‍යයක ප්‍රතිලාභ යටතේ ලැබිය හැකි ඵලදායී බවින්  60% ක්

Read more

NDB සිදු කළ රු.බි. 6.5ක ණයකර නිකුතුවට අධිඉල්ලුමක්

මෙරට කොටස් වෙළෙඳ පොළ ලැයිස්තුගත සිව්වැනි විශාලතම බැංකුව ලෙස සැලකෙන නැෂනල් ඩිවලොප්මන්ට් බැංකුව (NDB) පසුගිය සැප්තැම්බර් 17 වැනිදා නිකුත් කළ

Read more

තේ කර්මාන්තශාලා 705කින් 45ක් සිලෝන් ටී නාමයට හානි කරලා

මෙරට තුළ තේ කර්මාන්ත ශාලා 705 ක් පවතින බවත්, ඉන් කර්මාන්ත ශාලා 45කින් අයථා ක්‍රියාකාරකම් වාර්තා වී ඇති බව තේ

Read more