රනිල් වික්‍රමසිංහ යළිත් අගමැති ධුරයට?

හිටපු අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ඉල්ලා අස්වීමෙන් පසුව හිස්ව පවතින අගමැති ධුරය සඳහා හිටපු අගමැතිවරයෙකු වන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක

Read more

“දේශපාලන ස්ථාවරත්වයක් ඇති නොවුණොත් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වෙනවා“ – මහ බැංකු අධිපති

ඉදිරි සතිය දෙක ඇතුළත දේශපාලන ස්ථාවරත්වයක් ඇති නොවූවහත් තමා  ධුරයෙන් ඉවත් වන  බැංකුවේ අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා පවසයි. අද

Read more

අනාගත නායකයින් බිහිකිරීම වෙනුවෙන් Baurs Toastmasters Club ඇරඹෙයි

මෙරට විවිධාංගීකරණය වූ ව්‍යාපාර සමූහයක් වන බවර් සමාගම, සිය කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයින් අතර ඵලදායී සන්නිවේදන සහ නායකත්ව කුසලතා වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින්

Read more

අන්තර්වාර අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස දක්ෂයෙකු පත් කරන ලෙස ඒකාබද්ධ වාණිජ මණ්ඩලය ඉල්ලයි

අන්තර්වාර අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සිලුම ප්‍රමුඛ දේශපාලන පක්ෂ වලට පිළිගතහැකි දක්‍ෂ පුද්ගලයෙකු පත් කිරීමටත්, අග්‍රාමාත්‍යවරයා සමඟ සාකච්ඡා කර

Read more