සොරකම් කෙරූ වත්කම් ආපසු ලබා ගැනීම ගැන ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් සටහනක්

සොරකම් කර ලද වත්කම් සඟවා තැබීමකදී හෝ එම වත්කම් යොදා ගනිමින් ගොස් විදේශ රටවල ඇති වත්කම් හෝ දේපළ මිලදී ගැනීමක්

Read more

විපක්ෂනායක සජිත් මහා භාණ්ඩාගාර ලේකම් හා මහ බැංකු අධිපති හමුවෙලා

විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සහ මහා භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම් සිරිවර්ධන මහතා සහ මහ බැංකු අධිපති නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා සාකච්ඡාවක් පැවැත් වුනු

Read more