සමාගමක කොටස් මිලදී ගැනීම සහ අලෙවි කිරීම කළ යුතු අවස්ථාව ගැන මස්ක්ගෙන් උපදෙස්

අද වනවිට ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා වන එලෝන් මස්ක්, සමාගමක කොටස් මිලදී ගැනීම සහ එම කොටස් අලෙවි කිරීම සිදු කළ යුතු

Read more

පුන්නකුඩා රෙදිපිළි නිෂ්පාදන උද්‍යානයෙන් ඩො.මි. 500ක විදේශ විනිමය ඉතිරියක් – BOI සභාපති

ලොව පුරා වටිනාම සන්නම සහිත ඇඟලුම් නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ ඉහළින්ම සිටින රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව නම් දරා ඇත. වැඩි වටිනාකමක් ඇති

Read more

එයාර්ටෙල් ලංකා සිය 3G data නවතා දමයි – 4G ජාලය ශක්තිමත් කරයි

සිය ජාලයෙහි අමතර LTE bandwidth වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා 3G data සේවාව නවතා දමන බව එයාර්ටෙල් සමාගම නිවේදනය කරයි. මෙමඟින්

Read more