නිරෝධායන ඇඳිරියත් සමග සමාගම් 165ක කොටස් වටිනාකම් පහතට

අද දිනයේදී (ඔක්තෝබර් 28) කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ගනුදෙනු ආරම්භයේදී වැවිලි සමාගම් අංශය යටතේ තලවාකැලේ වතුයාය මගින් පෙන්නුම් කළ සාර්ථකත්වයත් සමගින්ම දර්ශක

Read more

ශ්‍රී ලංකාවේ ශීත කළ කුකුළු මස් ඕමාන රජයේ ඇගයුමට

මෑතක සිට ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඕමානයට ශීත කළ කුකුළු මස් අපනයනය කීරිම ඉතාමත් අගය කළ  යුතු අවස්ථාවක් බව ඕමානයේ නව වාණිජ, කර්මාන්ත

Read more

“අනාගතයේ උදාවිය හැකි ඕනෑම අනපේක්ෂිත තත්වයකට මුහුණ දීමට සූදානම්” – කොළඹ කොටස් හුවමාරුව

අනාගතයේ උදාවිය හැකි ඕනෑම අනපේක්ෂිත තත්වයකට මුහුණ දීමට සුදානම් බවත්, ඒ සඳහා සිය කණ්ඩායම්  තවදුරටත් සැලසුම් සකස් කරමින් සිටින බවත්

Read more

“GSP+ පහසුකමේ වැඩි ප්‍රතිලාභ සඳහා අපට සිදු කරන අපනයන පරාසය පුළුල් කරන්න” – ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති අගමැතිට පවසයි

ශ්‍රී ලංකාව මගින් යුරෝපය වෙත භාණ්ඩ අපනයනයේදී හිමි කරගෙන ඇති GSP+ පහසුකමෙන් වැඩි ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයට සිදුකරන අපනයන

Read more

කොවිඩ්-19 මැද දෙවැනි දිනටත් රුපියල් බිලියනයක පිරිවැටුමක්

අද දිනයේදී (ඔක්තෝබර් 27) කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ සිදු වූ ගනුදෙනු සඳුදා දිනයට වඩා යම් සාර්ථක ආරම්භයක් ගත් බව කොටස් තැරැව්කාර සමාගම්

Read more