රුපියල් 5000ට ආයෝජන අවස්ථාව දෙන Softlogic Invest

සොෆ්ට්ලොජික් හෝල්ඩිංග්ස් පීඑල්සී සමාගට අයත් සොෆ්ට්ලොජික් කැපිටල් හි ආයෝජන කළමනාකරණ අංශය ලෙස ක්‍රියාත්මක සොෆ්ට්ලොජික් ඉන්වෙස්ට් හරහා රුපියල් 5,000ක් වැනි මුදල්

Read more

සමාජ මාධ්‍ය තුළ ‘කංසා’ ප්‍රවර්ධනය කරන්නන්ට නීතිය යට‍තේ දඩුවම් – අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ

වර්තමානයේ දී අන්තර්ජාලය සහ සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරමින් “කංසා” සම්බන්ධ සාමාන්‍ය ජනතාව තුළ ධනාත්මක ආකල්ප සහ මිත්‍යා මත ඇති කරමින්

Read more

ලංකා IOC ඉන්ධන නොවන ආදායම් සෙවීමට යොමුවෙනවාලු

දිවයින පුරා පිහිටි IOC ඉන්ධන පිරවුම්හල් තුළ දැනට ක්‍රියාත්මක විදුලි මෝටර් රථ ආරෝපණ ස්ථාන 4 ඉදිරි වසර කිහිපයේදී ඉහළ දැමීම සඳහා සැලසුම්

Read more

ලාෆ්ස් කෝපරේෂන් රබර් සමාගම වෙළෙඳ ඇමතිගේ නිරීක්ෂණයට

ලාෆ්ස් හෝල්ඩිංග්ස් පීඑල්සී සමාගම වෙත අයත් ටයර් ඇතුළු රබර් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාව වන හොරණ, මිල්ලෑව, මිරිස්වත්ත ප්‍රදේශයේ මොරගහහේනේ පිහිටි ලාෆ්ස්

Read more