වටිනා සමාගම් කොටස් මිලදී ගැනීම සඳහා ආයෝජක උනන්දුව ඉහළට

අද දිනයේදී (ඔක්තෝබර් 22) කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ගනුදෙනු ආරම්භයත් සමගම ආයෝජකයන් තුළ කලබලකාරී ලෙස සිදු වූ කොටස් අලෙවිය නිසා ආරම්භයේදීම යම්

Read more

මහ බැංකු ප්‍රතිපත්ති පොළී අනුපාත එලෙසින්මයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය (SDFR) සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR) පිළිවෙලින් 4.50%ක් සහ 5.50%ක් ලෙස

Read more

සැප්තැම්බර් මාසයේදී උද්ධමනය ඉහළට

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයෙහි වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය වෙනස මගින් මනිනු ලබන මතුපිට උද්ධමනය 2020 අගෝස්තු මාසයේ පැවැති 6.2% සිට සැප්තැම්බර් මාසයේදී

Read more

NDB බැංකුව රුපියල් බිලියන 8ක හිමිකම් නිකුතුවකට සැරසෙයි

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත සමාගමක්වන නැෂනල් ඩිවලොප්මන්ට් බෑන්ක් පීඑල්සී (NDB) බැංකුව සිය හිමිකම් නිකුතුවක් හරහා රුපියල් බිලියන 8ක අරමුදලක් සපයා

Read more

මාතලේ ඩොලමයිට් නිධියේ ඩොලමයිට් ඉන්සි සිමෙන්ති සමාගමට අලෙවි කිරීමට එකඟතාව

රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවට අයත් මාතලේ ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති ඩොලමයිට් නිධිය තුළින් ලබා ගන්නා ඩොලමයිට්, සිමෙන්ති නිෂ්පාදනය සඳහා පුත්තලමේ පිහිටි ඉන්සි

Read more