ලාෆ්ස් ගෑස් පීඑල්සී කලාපීය LPG ගෑස් පර්යන්තයක් පිහිටුවීමට යයි

ලාෆ්ස් ගෑස් පීඑල්සී සමාගම ඉන්දියානු සාගර වළල්ලේ පිහිටි සිය පාරිභෝගිකයන් වෙත අවශ්‍ය LPG ගෑස් සැපයීම සඳහා LPG ගෑස් ආනයනය කිරීම

Read more

ඩිල්මා සිලෝන් CFO දර්ශන ගුණසේකර එහි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට

ඩිල්මා සිලෝන් ටී කම්පැනි පීඑල්සී සමාගමේ ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී (CFO – Chief Financial Ofiicer) දර්ශන ගුණසේකර මහතා පසුගිය ඔක්තෝබර් 01

Read more

සෞඛ්‍ය සේවකයාගේ සුරක්ෂාව රෝගියාගේ ද සුරක්ෂාව බව APHNH නැවත අවධාරණය කරයි

අන්තර්ජාතික රෝගී සුරක්ෂිතතා දිනය සැමරීමට සමගාමීව පුද්ගලික රෝහල් සහ සාත්තු නිවාස සංගමය (APHNH) පවසා සිටින්නේ කොවිඞ්-19 වසංගත තත්වය අතරතුර රෝගීන්ගේ

Read more

“කොවිඩ්-19 පුනරුද ණය සහනයේ රු. බිලියන 150ක සීමාව අතහැරියා” – මහ බැංකුව

කොවිඩ්-19 වසංගතයේ බලපෑම හේතුවෙන් පීඩාවට පත් වූ ව්‍යාපාර සඳහා ඉදිරිපත් කෙරුණු ‘සෞභාග්‍යා කොවිඩ්-19 පුනරුද සහන ණය පහසුකම’ යටතේ මුලින් අපේක්ෂා

Read more