එයාර්ටෙල් ලංකා මුළු දිවයිනටම සුපිරි 4G තාක්ෂණය ලබාදීමට සූදානමින්

එයාර්ටෙල් ලංකා සමාගම ශ‍්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශන නියාමන කොමිෂන් සභාව ^TRCSL& වෙතින් 4G ජාල ආවරණය සඳහා වූ සංඛ්‍යාත පරාසය සාර්ථකව

Read more

ඕමාන් එයාර් කොළඹ වෙත යළිත් සිය ගුවන් ගමන් අරඹයි

ඕමානයේ ජාතික ගුවන් සේවය වන ‘ඕමාන් එයාර්’ ගුවන් සේවය ඊයේ (ඔක්තෝබර් 25) දිනයේ සිට ශ්‍රී ලංකාව වෙත කාලසටහන්ගත ගුවන් ගමන්

Read more

අරෝෂ ප්‍රනාන්දු වැඩ අරඹයි – රු.මිලියන 858ක කුරුණෑගල මාර්ග ව්‍යාපෘතිය MTD Walkers PLC වෙත

MTD Walkers PLC සමාගමේ පරිපාලිත සමාගමක් වන CML MTD Constructions සමාගම විසින් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක කටයුතු ආරම්භ කර

Read more

ඉන්දියාවට අපනයනය කරන මෙරට නිෂ්පාදිත විදුලි උපකරණ සදහා තීරු බදු සහනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදන කෙරෙන විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ ඉන්දියාවට අපනයනය කීරිමේදී තීරු බදු රහිත ප්‍රවේශයක් ලබා දීම කෙරෙහි ශ්‍රී ලංකාවේ

Read more