ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව රජය වෙනුවෙන් ඩොලර් බිලියනයක ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කරයක් පියවයි

2020 ඔක්තෝබර් දෙවැනි දිනට කල් පිරෙන එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියනයක් වටිනා ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කරයක් නියමිත කූපන ගෙවීම් ද සහිතව රජය වෙනුවෙන්

Read more

මෙරට අනාගත ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා සඳහා සිස්කෝ සිය තාක්ෂණික පහසුකම් පුළුල් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව ඩිජිටල් පරිවර්තනයක් කරා ගෙන යාමේ ගමනට සිය කැපවීම වඩාත් පුළුල් කරමින් සිස්කෝ ඩිජිටල් තාක්ෂණික පද්ධතිය මත ව්‍යාපාරික සේවා

Read more

සැප්තැම්බර් මාසය කොළඹ කොටස් හුවමාරුවට සුපිරියටම හොඳයිලු

නිමාවුණු සැප්තැම්බර් මාසය තුළදී කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය (ASPI) 12%ක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළ බවත්, එය ලොව අනෙක්

Read more

ඩො. මිලියන 13.8ක් වැය වූ මොරිසන් ඹෟෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාව අගමැති අතින් විවෘත වෙයි

හේමාස් හෝල්ඩිංග්ස් පීඑල්සී සමාගමේ පූර්ණ අනුබද්ධිත සමාගමක් වන මොරිසන් සමාගම මගින් හෝමාගම, පිටිපන ස්ලින්ටෙක් (SLINTEC) කලාපයේ ස්ථාපිත කළ මොරිසන් ඹෟෂධ

Read more