අශීෂ් චන්ද්‍රා එයාර්ටෙල් ලංකා ප්‍රධාන විධායක ධුරයට

එයාර්ටෙල් ලංකා සමාගමේ නව ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා සහ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස අශීෂ් චන්ද්‍රා මහතා පත් කර ඇතැයි එම සමාගම පවසයි.

Read more

වෙළෙඳ ඇමති හා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩල නිලධාරීන් අතර හමුවක්

වෙළඳ අමාත්‍යවරයා ලෙස පත් වුණු ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා පසුගියදා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩල (EDB) පරිශ්‍රය වෙත පැමිණ එහි

Read more

යූනියන් ඇෂුවරන්ස් සිය නවතම ‘සිසුමග+’ අධ්‍යාපනික සුරක්ෂා සැලසුම හඳුන්වා දෙයි

ප‍්‍රමුඛ පෙළේ ජීවිත රක්ෂණය පිළිබඳ විසඳුම් ලබා දෙන විශේෂඥ සමාගමක් වන යූනියන් ඇෂුවරන්ස් කුඩා අවධියේ සිට විශ්වවිද්‍යාලය දක්වා අඛණ්ඩව අධ්‍යාපනය

Read more

4% කාරක ප්‍රාග්ධන ණයට ඉල්ලුම් කිරීමට සැප්තැම්බර් 30 දක්වා අවස්ථාව

කොවිඩ්-19 වසංගතය හේතුවෙන් පීඩාවට පත් ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලයින්ට පිරිනමන සෞභාග්‍යා කොවිඩ්-19 පුනරුද සහන ණය පහසුකම් යටතේ ලබා දුන් 4%ක කාර්ක

Read more