වසරේ පළමු කාර්තුවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ වර්ධනය ඍණ වෙයි

2020 වසරේ ජනවාරි 01 වැනිදා සිට මාර්තු 31 වැනිදා දක්වා වූ පළමු කාර්තුවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ වර්ධනය ඍණ

Read more

ඩයලොග් හා VSIS ගනුදෙනුව සිදු වෙන්නේ නෑලු

ඩයලොග් ආසිආටා පීඑල්සී සමාගමට පූර්ණ අනුබද්ධිත ඩයලොග් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් නෙට්වර්ක්ස් (පෞද්ගලික) සමාගම මගින් මෙරට තොරතුරු තාක්ෂණික සේවා සපයන ප්‍රමුඛ පෙළේ සමාගමක්

Read more