අපනයන සංවර්ධන බැංකුවක් ස්ථාපිත කිරීමට පියවර

මෙරට අපනයනකරුවන් සඳහා විශාල අඩුපාඩුවක්ව පවතින අපනයන සංවර්ධන බැංකුවක් ස්ථාපිත කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සඳහා ඉදිරියේදී පියවර ගන්නා බව වෙළඳඅමාත්‍ය බන්දුල

Read more

කාර්ගිල්ස් බැංකුවේ නව MD/CEO ලෙස සෙනරත් බණ්ඩාර පත්වෙයි

මෙරට ජ්‍යෙෂ්ටතම බැංකුකරුවෙකු වන සෙනරත් බණ්ඩාර මහතා කාර්ගිල්ස් බැංකුවේ නව කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ/ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීවරයා ලෙස පත් කෙරී ඇතැයි එම බැංකුව

Read more

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවෙන් COVID- 19 අරමුදලට ඇ.ඩො. 500,000 ක්

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව ඉටුකම COVID-19සෞඛ්‍ය සහ සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලට අමරිකානු ඩොලර් 500,000ක (රුපියල් මිලියන 92.5 ) මුදලක් පරිත්‍යාග කර ඇතැයි ජනාධිපති කාර්යාලය පවසයි.. ඊට අදාළ

Read more