කැන්ඩෝර් ඇසෙට් මැනේජ්මන්ට්, සෙන්ෆින් ඇසෙට් මැනේජ්මන්ට් වෙයි

ඊගල් ප්‍රොප්‍රියර්ටරි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ලිමිටඩ් (Eagle Proprietary Investment Limited) සමාගමේ පූර්ණ හිමිකාරීත්වය පැවැති සීමාසහිත කැන්ඩෝර් ඇසෙට් මැනේජ්මන්ට් පෞද්ගලික සමාගම මින් ඉදිරියට සීමාසහිත

Read more

IPL ප්‍රධාන අනුග්‍රාහකත්වයට තරගයක්?

ඉන්දීය ප්‍රීමියර්ලීග් තරගාවලියේ 2020 තරගවාරය වෙනුවෙන් ප්‍රධාන අනුග්‍රාහකත්වය දැරීම සඳහා සමාගම් රැසක් තරගයකට පිවිස ඇතැයි වාර්තා වෙයි. ඒ අනුව කොකාකෝලා

Read more