හුන්නස් ෆෝල්ස් හෝටලය අලුත්වැඩියා කර ජාත්‍යන්තර කළමනාකරණ සමාගමකට පැවරීමට අනුමැතිය

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ලැයිස්තුගත හුන්නස් හෝල්ඩිංග්ස් පීඑල්සී සමාගම යටතේ පවතින මහනුවර පිහිටි හුන්නස් ෆෝල්ස් හෝටලය පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකට ලක් කරමින්, එහි

Read more

ශ්‍රී ලංකාවේ ළමුන් මුහුණදෙන අර්බුදකාරී තත්වය දකුණු ආසියාවටම කෙරෙන අනතුරු ඇඟවීමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ළමුන් මුහුණදෙන අතිශය දරුණු අර්බුදකාරී තත්වය දකුණු ආසියාවටම කෙරෙන අනතුරු ඇඟවීමක් බව එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදලේ (යුනිසෙෆ් සංවිධානය)

Read more

රයිගම් ලුණු සමාගමෙන් කොටසකට ශත 15 බැගින් ලාභාංශ ගෙවීමක්

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ලැයිස්තුගත රයිගම් වයඹ සෝල්ටර්න් පීඑල්සී සමාගම (RWSL.N0000) සිය කොටස්හිමිකරුවන් සඳහා ලාභාංශ ගෙවීමට තීරණය කර ඇතැයි පවසයි. ඒ

Read more

“රජයේ සහනාධාරවලින් වාසි ලබන්නේ දුප්පතාට වඩා පොහොසතාය” – ඉරාන් වික්‍රමරත්න

මෙ රට වැටී ඇති ආර්ථික අර්බුදය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතනයේ සහාය ඇතිව විසඳිය හැකි යැයි විශ්වාසය පළ කරන බව සමගි ජන

Read more