පළමු මරුටි 800 රථය පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසු යළිත් ප්‍රදර්ශනයට

ඉන්දියාවේ මරුටි සුසුකි සමාගම මගින් 1980 දශකයේදී නිපදවූ පළමු මරුටි 800 රථය මේ වනවිට එහි මුල් ස්වරූපයෙන්ම අලුත්වැඩියා කරමින් හර්යානා

Read more

කොමර්ෂල් බැංකුවේ ‘Millionaire’ ආයෝජන සැලසුම සඳහා නව තැන්පතු වටිනාකම් නිවේදනය කරයි

කොමර්ෂල් බැංකුවේ ජනප‍්‍රිය ‘Millionaire’ ආයෝජන සැලසුමේ පොලී අනුපාතය වාර්ෂිකව 15% ක් දක්වා වැඩිකිරීම හමුවේ මෙම සැලසුමේ රුපියල් 4,280 ක මාසික

Read more

සොෆ්ට්ලොජික් ෆිනෑන්ස් වෙතින් පිට පිට සිව්වැනි වසරටත් හිමිකම් කොටස් නිකුතුවක්

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ලැයිස්තුගත සොෆ්ට්ලොජික් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සමාගම (CRL.N0000) සිය කොටස්හිමිකරුවන් සඳහා හිමිකම් කොටස් නිකුතුවක් සිදු කිරිමට සැලසුම් කර ඇතැයි

Read more