රේනුකා සිටි හොටේල්ස් වෙතින් කොටසකට රුපියල් 2.00 බැගින් ලාභාංශ ගෙවීමක්

කොළඹ කොටස් හුවාමරුවෙහි ලැයිස්තුගත රේනුකා සිටි හොටේල්ස් පීඑල්සී සමාගම (RENU.N0000) සිය කොටස් හිමිකරුවන් සඳහා ලාභාංශ ගෙවීමට තීරණය කර ඇතැයි පවසයි.

Read more

Alumex සමාගම Aluminum Stewardship වැඩසටහනට කැප වූ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමුවැන්නා වෙයි

ශ‍්‍රී ලංකාවේ ප‍්‍රමුඛතම පූර්ණ ඒකාබද්ධ ඇලූමිනියම් නිෂ්පාදකයා සහ හේලීස් සමූහයේ සාමාජිකයෙකු වන Alumex, නිෂ්පාදන හා පරිවර්තන අංශයේ නව සාමාජිකයා ලෙස

Read more

රුපියල් 12,000ට අඩු චීන ස්මාට් දුරකතන ඉන්දියාව තුළ තහනම් කිරිමට යයි

ඉන්දියාව තුළ රුපියල් 12,000ට වඩා අඩු මුදලකට අලෙවි කරන චීන ස්මාට් ජංගම දුරකතන නිෂ්පාදකයන් සඳහා තහනමක් පැනවීමට එරට බලධාරීන් තීරණය

Read more

ඇම්බියොන් කැපිටල් තමන් සතු වූ Lexinton Resort ඇම්බියොන් හෝල්ඩිංග්ස් වෙත අලෙවි කරයි

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ලැයිස්තුගත ඇම්බියොන් කැපිටල් පීඑල්සී සමාගම (TAP.N0000) සිය පූර්ණ හිමිකාරීත්වය සහිත පරිපාලිත සමාගමක් වූ Lexinton Resort (පෞද්) සමාගමෙහි

Read more