ධම්මික පෙරේරා තමන් දැරූ සියලු ලැයිස්තුගත සමාගම් ධුරවලින් ඉවත් වෙයි

මෙරට ප්‍රමුඛ පෙළේ ව්‍යාපාරිකයෙකු වන ධම්මික පෙරේරා මහතා තමන් සභාපති ධුර සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල ධුර දැරූ සියලුම ලැයිස්තුගත සමාගම්වලින් ඉල්ලා

Read more

අලුතින් ගැසට් කෙරුණු තාක්ෂණ හා ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතට ආයතන 15ක් වෙන් කෙරේ

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ බලතල අනුව අලුතින් පිහිටුවෙන තාක්ෂණ හා ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතට දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා රාජ්‍ය සංස්ථා 15ක්

Read more

අක්බාර් බ්‍රදර්ස් සමාගම සන්ෂයින් හෝල්ඩිංග්ස් හි කොටස් හිමිකාරීත්වය තවත් ඉහළ නංවා ගනී

මෙරට ප්‍රමුඛ පෙළේ සමාගම් සමූහයක් වන අක්බාර් බ්‍රදර්ස් (පෞද්) සමාගම කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ලැයිස්තුගත සන්ෂයින් හෝල්ඩිංග්ස් පීඒලසී සමාගමෙහි තවත් කොටස්

Read more