යුනයිටඩ් මෝටර්ස් ලංකා වෙතින් කොටසකට රුපියල් 1.50 බැගින් ලාභාංශ ගෙවීමක්

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ලැයිස්තුගත යුනයිටඩ් මෝටර්ස් ලංකා පීඑල්සී සමාගම (UML.N0000) සිය කොටස් හිමිකරුවන් සඳහා ලාභාංශ ගෙවීමට තීරණය කර ඇතැයි පවසයි.

Read more

Sinopec මෙරට තුළ මෙහෙයුම් අරඹා වසරක් සපිරෙයි – නවීකරණය කළ පළමු පිරවුම්හල විවෘත කෙරේ

Sinopec Lanka Energy (Pvt) Ltd සමාගම ශ්‍රී ලංකාවට පිවිසීමේ පළමු සංවත්සරය සමරමින්, එහි ප්‍රථම නවීකරණය කළ  පිරවුම්හල විවෘත කිරීම අද

Read more