කොමර්ෂල් බැංකුව සහ CBA එක්ව NFC තාක්ෂණය සහිත ලංකාවේ ප්‍රථම විකුණුම් යන්ත්‍ර හඳුන්වා දෙයි

මෙරට විශාලතම පෞද්ගලික බැංකුව වන කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් ප්‍රමුඛ පෙළේ මූල්‍ය තාක්ෂණ විසඳුම් සමාගමක් වන Ceylon Business Appliances (CBA) සමග

Read more

AMW විසින් 2024 Nissan Urvan NV350 හඳුන්වා දෙයි

Associated Motorways (Private) Limited විසින් ආසන 16කින් සමන්විත 2024 NISSAN Urvan NV350 wide body high roof micro bus රථය හඳුන්වාදීමට පියවර ගෙන ඇතැයි පවසයි. මෙය

Read more