ජනවාරි මාසයේදී මෙරට වෙළෙඳ භාණ්ඩ අපනයන ආදායමේ 8.98%ක පසුබැසීමක්

2023 වසරේ ජනවාරි මාසයේදී මෙරට වෙළෙඳ භාණ්ඩ අපනයන ආදායම එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 1,001.9ක් බව අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.

Read more

එක්සත් රාජධානියේ සුප්‍රසිද්ධ “The Coconut Tree” ආපනශාලා ජාලය මෙරට තුළ මෙහෙයුම් අරඹයි

එක්සත් රාජධානියේ ශ්‍රී ලංකාව තේමා කරගත් සම්මානලාභී “The Coconut Tree” ආපනශාලා ජාලය, පසුගිය පෙබරවාරි 17 දින සිට සිය සන්නාම ශ්‍රී

Read more

අයිඩියල් මෝටර්ස් සමාගම දේශීයව නිෂ්පාදනය කළ ATV  රථ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට බාර දෙයි

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ මැරයින් බලකායේ ගොඩබිම හා මුහුද ආශ්‍රිත මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා රළු මාර්ග වල භාවිතා කිරීමේ හැකියාව සහිත

Read more