රේනෝ සිල්වා සම්පත් බැංකුවෙහි පස්වැනි විශාලතම කොටස් හිමිකරුවා වෙයි

ඒ.බී.සී. මාධ්‍ය ජාලයේ හිමිකරුවා වන රේනෝ  සිල්වා මහතා මෙරට බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවක් වන සම්පත් බැංකුව තුළ ඇති සිය කොටස් හිමිකාරීත්වය

Read more

ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයට චීනය ලබාදුන් සහතිකය ගැන රජය IMF දැනුවත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව චීනයෙන් ලබා ගෙන ඇති ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සඳහා අවශ්‍ය සහාය ලබා දෙන බව චීනය සඳහන් කර ඇතැයි ජනාධිපති රනිල්

Read more