ලෝකයේ ස්වර්ණාභරණ ඉල්ලුම තවත් පහළට

ලොව පුරා පාරිභෝගික ජනතාව අතර ස්වර්ණාභරණ සඳහා වන ඉල්ලුම 2020 තුන්වැනි කාර්තුවේදී (ජූලි, අගෝස්තු සහ සැප්තැම්බර් මාස) තවදුරටත් පහත බැස

Read more

කලම්බු ඩොක්යාර්ඩ් පීඑල්සී යළි වැඩ අරඹලා

කොවිඩ්-19 ආසාදිතයන් කිහිපදෙනෙකු හමුවීමත් සමගින්ම තාවකාලිකව මෙහෙයුම් කටයුතු නතර කෙරුණු කලම්බු ඩොක්යාර්ඩ් පීඑල්සී සමාගමේ නෞකා නිෂ්පාදන මෙහෙයුම් ඊයේ (නොවැ 01)

Read more