කුකුළු මස් නිෂ්පාදන සමාගම් කොටස් ඉල්ලුම ඉහළ යාමත් සමග ගැනුම්බරතාව ඉහළට

අද දිනයේදී  (නොවැම්බර් 26) කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ගනුදෙනු ආරම්භයේදී යම් ධනාත්මක ලක්ෂණ පෙන්නුම් කළද යම් උදාසීන ලක්ෂණයක්ද පැවැති බව කොටස්

Read more

පෝර්ට් සිටියට එරෙහි නඩුව නිෂ්ප්‍රභා වෙයි

කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතියට (කලම්බු පෝර්ට් සිටි) එරෙහිව පාරිසරික යුක්ති කේන්ද්‍රය විසින් 2015 දී ගොනු කරන ලද රිට් අයදුම්පත නිෂ්ප්‍රභා

Read more

තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය ජනපති යටතට

ජාත්‍යන්තර විද්‍යුත් ගෙවීම් ක්‍රම ස්ථාපනය, රට පුරා විහිදුණු අධිවේගි දත්ත හුවමාරු පද්ධතියක් හා ආශ්‍රිත ජංගම ජාල පද්ධතියක් ස්ථාපනය නව අමාත්‍යාංශයේ

Read more