ලෝහ සමාගම් දෙකක් මිලදී ගත් ලක්ෂපාන බැටරීස් පීඑල්සී සමාගම ලක්ෂපාන පීඑල්සී වෙයි

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ලැයිස්තුගත ලක්ෂපාන බැටරීස් පීඑල්සී සමාගමෙහි නම ලක්ෂපාන පීඑල්සී ලෙස වෙනස් කිරීමට ලක්කළ බව එම සමාගම පවසයි. 2024

Read more

සෙලින්කෝ ලයිෆ් 2023 ප්‍රතිඵල සමඟ වසර 20ක අඛණ්ඩ වෙළඳපළ නායකත්වයක් ලබා ගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවිත රක්‍ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ දශක දෙකක අඛණ්ඩ වෙළඳපළ නායකත්වයේ සන්ධිස්ථානය අත්පත් කර ගනිමින් සෙලින්කෝ ලයිෆ් සමාගම 2023 දෙසැම්බර් 31න්

Read more

සන්ෂයින් හෝල්ඩිංග්ස් නව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින් පත් කරයි

සන්ෂයින් හෝල්ඩිංග්ස් පී එල්සී පසුගියදා සිය සමාගමේ නවතම අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජික පත්වීම් කිහිපයක් නිවේදනය කරන ලදී. ඒ අනුව සමූහයේ විධායක

Read more