කොමර්ෂල් බැංකුවේ ඩෙබිට් කාඩ්පත් හිමියන් සඳහා එළැඹෙන උත්සව සමයේ රු. මිලියන 6ක ආකර්ශණීය ත්‍යාග

එළඹෙන උත්සව සමයේදී කොමර්ෂල් බැංකුව තම ඩෙබිට් කාඩ්පත් භාවිතයට අමතර ආකර්ශණයක් ලබා දෙමින්, ඉහළ වියදම් කරන්නන් සඳහා රුපියල් මිලියන 6ක

Read more

සන්ෂයින් හෝල්ඩින්ග්ස් සමූහය රුපියල් බිලියන 5.5ක බදු පසු ලාභයක් වාර්තා කරයි

ශ‍්‍රී ලංකාවේ විවිධාංගීකරණය වූ සමාගම් සමූහයක් වන සන්ෂයින් හෝල්ඩින්ග්ස් 2023/24 මූල්‍ය වර්ෂයේ පළමු මාස නවය (9MFY24) සඳහා රුපියල් බිලියන 42.4

Read more

SLIM සිසුන් අතර ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ අධ්‍යාපනය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට CSE සහ SLIM සහයෝගීතා ගිවිසුමකට

කොළඹ කොටස් හුවමාරුව (CSE) ශ්‍රී ලංකා අලෙවිකරණ ආයතනය (SLIM) සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමක් (MoU) පසුගියදා අත්සන් කළ බව පවසයි. මෙහි මුලික

Read more