දැනුමින් පරිපූර්ණ ගුරු වෘත්තිකයන් බිහි කිරීමට SLIIT හි Bachelor of Education (B.Ed) වැඩසටහන් රැසක්

මෙරටේ ජාතික අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ දියුණුවට සුවිශේෂී දායකත්වයක් ලබා දෙමින් SLIIT ආයතනය විසින්, සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ අධ්‍යයන උපාධිය (ගෞරව) (B.Ed (Hons)

Read more

ලයන් බෘවරි සිලෝන් වෙතින් රුපියල් 28.30 බැගින් ලාභාංශ ගෙවිමක්

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ලැයිස්තුගත ලයන් බෘවරි සිලෝන් පීඑල්සී සමාගම (LION.N0000) සිය කොටස් හිමිකරුවන් සඳහා ලාභාංශ ගෙවීමට තීරණය කර ඇතැයි පවසයි.

Read more

P&S 200 වන අලෙවිසැලත් සමග මෙරට විශාලතම ක්ෂණික සේවා අවන්හල් ජාලය බවට පත් වෙයි

Perera and Sons Bakers (Private) Limited (P&S) පසුගිය දා සිය 200 වැනි අලෙවිසැල නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ දී විවෘත කිරීමට කටයුතු කළ

Read more