ඉන්දියානු මහ බැංකුව ඉ-රුපියලක නියමු ව්‍යාපෘතියක් නිවේදනය කරයි

ඉන්දියාව තුළ නව ඩිජිටල් මුදල් ඒකකයක නියමු ව්‍යාපෘතියක් ඇරඹීමට පියවර ගන්නා බව ඉන්දියානු සංචිත බැංකුව (RBI) හෙවත් ඉන්දියානු මහ බැංකුව

Read more

Aeroflot ගුවන් සේවය අද සිට යළිත් ශ්‍රී ලංකාව මෙහෙයුම් අරඹයි

රුසියාවේ ජාතික ගුවන් සමාගම වන Aeroflot ගුවන් සේවය අද (09දා) දිනයේ සිට ශ්‍රී ලංකාව වෙත සිය ගුවන් ගමන් යළිත් ඇරඹීමට

Read more