“අද අපිට රට ගැන තියෙන පිළිගැනීම මිලදී ගන්න බැහැ, එය උපයා ගන්න වෙලයි තියෙන්නේ” – SLIM සභාපති නුවන් ගමගේ

ශ්‍රී ලංකාව වර්තමානයේදී මුහුණ දී ඇති දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒම සඳහා විවිධ පාර්ශ්ව විවිධ අදහස් පළ කරයි. එහිදී ආර්ථිකය

Read more

ලංකෙම් සමාගම Waverly Power ජල විදුලි සමාගමේ සිදු කළ සමස්ත ආයෝජනය ඉවත් කරගනී

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ලැයිස්තුගත ලංකෙම් සිලෝන් පීඑල්සී (LCEY.N0000) සහ ලංකෙම් ඩිවලොප්මන්ට්ස් පීඑල්සී (LDEV.N0000) යන සමාගම් සිය පරිපාලිත සමාගමක් වන Waverly

Read more