ලාෆ්ස් ලෙෂර් ලිමිටඩ් කොටස් හැකි ඉක්මණින්ම CSE හි ලැයිස්තුගත කරනවාලු

ලාෆ්ස් ගෑස් සමාගම් සමූහයට අයත් ලාෆ්ස් ලෙෂර් ලිමිටඩ් සමාගම කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ලැයිස්තුගත කිරීම හැකි ඉක්මණින්ම සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන

Read more

SLIIT හි ICAC 2023 සම්මන්ත්‍රණය සාර්ථකව නිමාවේ

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනයේ (SLIIT) පරිගණක පීඨය විසින් අඛණ්ඩව පස් වැනි වරටත් සංවිධානය කරනු ලැබූ පරිගණක ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රගති සම්බන්ධයෙන්

Read more

“කාබන් ශූන්‍ය වූ අනාගතයක් වෙත යන ගමනේ අවසාන පියවර හරිත හයිඩ්‍රජන්” – ගෞතම් අදානි

එක්වෙමින් අදානි සමූහ ව්‍යාපාරයේ සභාපති ගෞතම් අදානි මහතා පසුගියදා පැවැති ලෝක ආර්ථික සංසදයේ (WEF) 54 වැනි වාර්ෂික රැස්වීමට එක්වෙමින්, ශුද්ධ

Read more