ණය වර්ධනය ප්‍රමුඛ කරගත් කොමර්ෂල් බැංකුව 3 වන කාර්තුව සඳහා ශක්තිමත් ශේෂ පත්‍ර වර්ධනයක් වාර්තා කරයි

ණය දීම කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරමින් කොමර්ෂල් බැංකු සමූහය 2023 තුන්වන කාර්තුවේදී දළ ණය සහ අත්තිකාරම් රුපියල් බිලියන 51.404

Read more

John Keells Properties ජා-ඇල ‘විමන්’ ව්‍යාපෘතිය සඳහා HNB හා එක්ව සුවිශේෂී ණය පැකේජයක් පිරිනමයි

John Keells Properties සමාගම ජා-ඇල ප්‍රදේශයේ ඉදිකිරීමට නියමිත ‘විමන්’ නිවාස සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් ආයෝජකයින් වෙත ආකර්ෂණීය වූ ණය සැලසුම් යෝජනා

Read more

පෑන්ඒෂියන් පවර් පීඑල්සී වෙත පොළොව මත සවි කරන සූර්ය බලාගාර ව්‍යාපෘති 6ක් පිරිනැමේ

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ලැයිස්තුගත පුනර්ජනනීය බලශක්ති සමාගමක් වන පෑන්ඒෂියන් පවර් පීඑල්සී සමාගම (PAP.N0000) වෙත පොළොව මත සවි කෙරෙන සූර්ය ප්‍රකාශ

Read more