කොම්බෑන්ක් ඩිජිටල් LankaPay සමඟ වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව අන්තර්ජාල ගෙවීම් සඳහා සම්බන්ධ කරයි

වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුවේ (DOC) සේවා සඳහා මාර්ගගතව LankaPay හරහා ගෙවීමේ හැකියාව ලබා දීමට කොමර්ෂල් බැංකුව එම දෙපාර්තමේන්තුව කොම්බෑන්ක් ඩිජිටල්’ පද්ධතියට ඒකාබද්ධ කරගත් බව නිවේදනය කර ඇත.  

මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස දැන්, අපනයනකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම, ප්‍රභවය පිළිබඳ සහතික නිකුත් කිරීම, හා වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුවේ අනෙකුත් සේවාවන් සඳහා ව්‍යාපාරවලට සහ තනි පුද්ගලයින්ට ආරක්ෂිත හා තත්‍ය කාලීන මාර්ගගත ගෙවීම් සිදු කළ හැක.

මෙය කඩදාසි භාවිතා වීමකින් තොර ක්‍රියාවලියක් වන බැවින් ගනුදෙනුකරුවන්ට බැංකු ශාඛාවකට හෝ වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යාලයකට පැමිණීම අවශ්‍ය නොවේ. තවද, මෙය බැංකුවේ තිරසාරභාවය සඳහා වූ මුලපිරීම් සඳහා දායක වන අතර ගනුදෙනුකරුවන්ට වඩාත් පරිසර හිතකාමී වීමේ හැකියාව ද ලැබෙන බව බැංකුව පැවසුවේය.

“කොම්බෑන්ක් ඩිජිටල් පද්ධතියට වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව එකතු කිරීම අපගේ යාවත්කාලීන කිරීම් සහ විශේෂාංග සඳහා වන මාර්ග සිතියමේ එක් පියවරක් පමණි. එය අපගේ වෙළඳ ආයතන, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් හා ආයතනික ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා බාධාවකින් තොර හා පුද්ගල වශයෙන් විශේෂිකරණය වූ බැංකු අත්දැකීමක් පිරිනැමිම සඳහා ම සැලසුම් කරන ලද්දකි,” යනුවෙන් කොමර්ෂල් බැංකුවේ සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී – ඩිජිටල් බැංකුකරණ ප්‍රදීප් බන්දුවංශ මහතා පැවසීය. “දැනටමත් මෙම පද්ධතියේ මිලියනයකට අධික පරිශීලකයින් පිරිසක් සිටින බැවින් මෙම යාවත්කාලීන කිරීම් මගින් භාවිතයේ පහසුව සම්බන්ධයෙන් පමණක් නොව, පරිසර හිතකාමී භාවිතයන් දිරිගැන්වීමේ කාර්යයට ද ප්‍රශස්ත දායකත්වයක් ලබාදිය හැක.”

කොම්බෑන්ක් ඩිජිටල් පද්ධතිය මේ වන විටත්, ආනයන හා අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුව (IECD), දේශිය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව (IRD), භාණ්ඩ, යාත්‍රා හා ප්‍රවේශ බලපත්‍ර ගෙවීම් සඳහා ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය (SLPA), ශ්‍රී ලංකා රේගුව, සේවක අර්ථසාධක අරමුදල (EPF), සේවක භාරකාර අරමුදල (ETF), ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය (SLSI) වැනි රජයේ ආයතන රැසකට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ගෙවීම් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇත. මෙම ගෙවීම් සියල්ල LankaPay මාර්ගගත ගෙවීම් වේදිකාව (LPPOP) ඔස්සේ සිදු වේ.

Views: 0