ප්‍රමුඛතම පක්ෂි නැරඹුම් ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රවර්ධනයට ශ්‍රී ලංකන් අනුග්‍රහය

බ්‍රිතාන්‍ය සංචාරක ලේඛකයින් සහ ස්වභාව විද්‍යාඥයින් පිරිසක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුල්ලන් නැරඹීමේ චාරිකාව සඳහා අනුග්‍රහය දැක්වීමට ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවය සහ Jetwing Eco Holidays එක්ව කටයුතු යොදා තිබේ.

එක්සත් රාජධානියේ ප්‍රමුඛතම පක්ෂි නැරඹුම් ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමට මෙය උපකාරී වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයේ ප්‍රබල උපදේශකයෙකු වන ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා දේශීය සංචාරක ක්‍රියාකරුවන් සහ සංචාරක ලේඛකයින් සමඟ නිතර සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන බවත් පවසයි.

Visits: 36