අනාගත වෘත්තීන් සඳහා නව දැනුම සහ කුසලතා ඔප්නැංවීමට SLIIT වෙතින් පාඨමාලා 25ක්

වෙනස්වන ලෝකයට අවශ්‍ය නව දැනුම හා කුසලතාවයන් වර්ධනය කර ගැනීමට සහ වෘත්තීයන් තුළින් ඉදිරියට යාමට අවශ්‍ය සහාය ලබාදීම සඳහා ආයතනික සේවා නියෝජිතයන්ට සහ සිසුන් වෙනුවෙන් SLIIT හි වෘත්තීය සංවර්ධන වැඩසටහන් (PDP) යටතේ කර්මාන්ත සහතික ලත් කෙටිකාලීන පාඨමාලා සහ වැඩමුළු පවත්වනු ලබයි.

තොරතුරු තාක්ෂණ, ව්‍යාපාර සහ ඉංජිනේරු වැනි අංශ ආවරණය කරමින් SLIIT හි වෘත්තීය සංවර්ධන වැඩසටහන් එක්දින වැඩමුළු සිට වසර දෙකක වැඩසටහන් දක්වා වූ පුළුල් පරාසයක් යටතේ කෙරෙන පාඨමාලා වලින් සමන්විතවේ. වෘත්තීය සංවර්ධන වැඩසටහන් මගින් සිසුන්ට, සංස්ථාපිත ආයතන, ත්‍රිවිධ හමුදාව, රාජ්‍ය ආයතන සහ සාමාන්‍ය මහජනතාව සඳහා සේවා සපයන අතර ඊට සහභාගීවන්නන් සඳහා ඔවුන් සතුව දැනට පවතින කුසලතා ඔප්නැංවීමට හෝ නව දැනුම ලබා ගැනීමට අවස්ථාව හිමි වේ.

SLIIT හි වෘත්තීය සංවර්ධන වැඩසටහන් පාඨමාලා සඳහා සහභාගීවන්නන් හට වර්තමානයේ රැකියා ස්ථානයක හෝ ව්‍යාපාරික ලෝකයට වටිනාකම් එකතු කිරීමක් ලෙස අවශ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට අදාළ දැනුම වර්ධනය කර ගැනීමට හැකියාව ලබා දෙනු ඇත. විශේෂයෙන්ම දැනටමත් උපාධි අපේක්ෂක වැඩසටහනකට හෝ වෘත්තීය මට්ටමේ පුද්ගලයකු වීම සඳහා ලියාපදිංචි වී සිටින සිසුන්ට, පිළිගත් ආයතනයක් ලෙස SLIIT විසින් පිරිනමන වෘත්තීය සංවර්ධන වැඩසටහන් පාඨමාලා තුළින් ඔවුන්ගේ අනාගත ගමන් මඟෙහි සාර්ථකත්වයන් සඳහා බලපෑම් කිරීමට අවශ්‍ය නව උපාය මාර්ග සපයා දෙනු ලබයි.

වර්තමාන ලෝකය තුළ සාර්ථකත්වයට අවශ්‍ය දැනුම සහ ප්‍රවීණත්වය ලබා දෙමින්, මේ වන විට SLIIT හි වෘත්තීය සංවර්ධන වැඩසටහන් පාඨමාලා 25කට වඩා අරඹා ඇත. ඒ අනුව ඔරකල් සහතික ලත් ජාවා වැඩසටහන (Oracle Certified Java Program), ග්‍රැෆික් නිර්මාණ සහ බහුමාධ්‍ය වැඩසටහන (Graphic Design and Multimedia Program), වෙබ් සංවර්ධන වැඩසටහන (Web Development Program), මෘදුකාංග තත්ත්ව සහතික කිරීමේ වෘත්තීය වැඩසටහන (Software Quality Assurance Professional Program), CCNA Routing and Switching V7, තොරතුරු තාක්ෂණ යෙදුම්වල සහතික වැඩසටහන (Certificate Program in IT Applications), ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය (Project Management), ඩිජිටල් අලෙවිකරණ වැඩසටහන (Digital Marketing Program), Certificate in Microsoft Office-Batch, සයිබර් ආරක්ෂණය සහ ඩිජිටල් අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යා වැඩසටහන (Cyber Security and Digital Forensics Program), Python – 3 හි සහතිකපත්‍ර වැඩසටහන සහ AWS ඇකඩමි ක්ලවුඩ් පදනම් වැඩසටහන (Certificate Program in Python – 3 and AWS Academy Cloud Foundations Program) යන වෘත්තීය සංවර්ධන වැඩසටහන් පවත්වනු ලබයි.

එපමණක් නොව, තම ඉල්ලීම් මත පදනම්ව තමන් කැමති පාඨමාලා වැඩමුළු සඳහා සහභාගී වීමටද අවස්ථාව හිමි වේ. මීට පෙර SLIIT හි වෘත්තීය සංවර්ධන වැඩසටහන් HSBC බැංකුව, අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු රජයේ අමාත්‍යාංශ, විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව වැනි ආයතන සඳහා එම සේවාදායකයන්ගේ අවශ්‍යතාවය අනුව පවත්වනු ලැබූ සැසි සංවිධානය කර ඇත.

වෘත්තීය සංවර්ධන වැඩසටහන් පාඨමාලා ප්‍රධාන වශයෙන් කොළඹ SLIIT Metro Campus හිදී පවත්වනු ලබන අතර දැනට ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ වැඩසටහන සංවිධානය කරනු ලබන්නේ මාලඹේ පිහිටි SLIIT ප්‍රධාන ආයතනයේදීය. වෘත්තීය සංවර්ධන වැඩසටහන් සැසි මහනුවර සහ මාතර විශ්වවිද්‍යාලවල ද පවත්වනු ලබන අතර ඇතැම් තෝරාගත් වැඩසටහන් යාපනය සහ කුරුණෑගලදී පවත්වනු ලබයි. පවත්නා වසංගත තත්ත්වය සහ වර්තමාන තත්ත්වය හේතුවෙන් බොහෝ පාඨමාලා මාර්ගගතව (Online) පවත්වනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත්, ඉල්ලීම් මත පදනම්ව සහභාගිවන්නන් සඳහා පුද්ගලිකව පාඨමාලා සඳහා සහභාගී වීමේ අවස්ථාව ද SLIIT විසින් සලසා දී ඇත.

වෘත්තීය සංවර්ධන වැඩසටහන් පාඨමාලා සඳහා ඇතුළත් වීමේ සුදුසුකම් වන්නේ ඕනෑම ශිෂ්‍යයෙකු වයස අවුරුදු 16ක් සම්පූර්ණ කර තිබීම සහ අවම වශයෙන් අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සමත්ව තිබීමයි. SLIIT හි කථිකාචාර්යවරුන්ගෙන් සමන්විත විශේෂඥ මණ්ඩලයක් විසින් පාඨමාලා පවත්වනු ලබයි. සහභාගිවන්නන් හට බාහිර කථිකාචාර්යවරුන් සහ කර්මාන්ත විශේෂඥයින්ගෙ මග පෙන්වීම යටතේ පාඨමාලා අන්තර්ගතය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් සහ ඒ සම්බන්ධ උපදෙස් ලැබෙනු ඇත.

SLIIT විසින් ඉදිරියේදී මෙම වෘත්තීය සංවර්ධන වැඩසටහන් පාඨමාලා තවදුරටත් සංවර්ධනය කරමින් NVQ 3වන මට්ටම දක්වා ඉහළ දැමීමට අපේක්ෂා කරයි. ඒ මගින් සිසුන්ට NVQ 4වන මට්ටම වෙත ගොස් උපරිම වසර දෙකක කාලයක් තුළදී ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා වැඩසටහනක් සම්පූර්ණ කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනු ඇත. SLIIT හි වෘත්තීය සංවර්ධන වැඩසටහන් විසින් කර්මාන්ත අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇති Care-giver වැඩසටහනක් ද නුදුරේදීම ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. SLIIT හි වෘත්තීය සංවර්ධන වැඩසටහන් පාඨමාලා රුපියල් 5,000 සිට රුපියල් 100,000 දක්වා වූ මිල ගණන් යටතේ පාඨමාලා ගාස්තු අයකරනු ලබයි.

SLIIT හි වෘත්තීය සංවර්ධන වැඩසටහන් පිළිබඳ වැඩි විස්තර https://www.sliit.lk/professional-programms/, ඔස්සේ සහ ක්ෂණික ඇමතුම් අංක 077 330 00 66 හෝ 077 965 73 99 හෝ pdpcontact@sliit.lk විද්‍යුත් ලිපිනය හරහා ලබා ගැනීමට හැකිය.

Visits: 67