සනත් මනතුංග කොමර්ෂල් බැංකුවේ නව කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ සහ ප්‍රධාන විධායක ලෙස පත් වෙයි

කොමර්ෂල් බැංකුවේ නව කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂවරයා සහ ප‍්‍රධාන විධායක නිළධාරීවරයා ලෙසින් බැංකුවේ ප‍්‍රධාන මෙහෙයුම් නිළධාරී සනත් මනතුංග මහතා 2022 මැයි 12 වනදා සිට පත්කර තිබෙන කොමර්ෂල් බැංකුව නිවේදනය කර ඇත.

කොමර්ෂල් බැංකුවේ වසර 41 ක කීර්තිමත් සේවා කාලයකට පසුව 2022 මැයි 11 වනදා ක‍්‍රියාත්මක රෙන්ගනාදන් මහතාගේ විශ‍්‍රාම යාමෙන් ඇති වූ පුරප්පාඩුව සනත් මනතුංග මහතා විසින් පුරවනු ලැබේ.

සනත් මනතුංග මහතා කොමර්ෂල් බැංකුව තුළ වසර 32 ක් සේවය කර තිබෙන අතර පසුගිය වසර හතර තුළදී බැංකුවේ විධායක අධ්‍යක්ෂ සහ ප‍්‍රධාන මෙහෙයුම් නිළධාරී තනතුරු දැරීය. එයටත් පෙර මනතුංග මහතා ආයතනික බැංකුකරණ කටයුතු සඳහා සාමාන්‍යාධීකාරීවරයා ලෙසින් කොමර්ෂල් බැංකුවේ ආයතනික බැංකුකරණ සහ වෙළෙඳ මූල්‍යන දෙපාර්තමේන්තුවල ප‍්‍රධානීත්වය ඉසිලූ අතර බැංකුවේ ප‍්‍රධාන අවධානම් නිළධාරීවරයා (CRO) ලෙසින්ද වගකීම දරා තිබේ.

ඔහුගේ නායකත්වය යටතේ බැංකුවේ ආයතනික බැංකුකරණ අංශය අත්තිකාරම්වල ගුණාත්මක තත්ත්වය ආරක්ෂා කරගන්නා අතරම ඉතාමත් වේගවත් ණය වර්ධනයක් මෙන්ම වෙළෙඳ මූල්‍යන ගාස්තු පදනම් කරගත් ආදායම් වර්ධනයක්ද ජනනය කිරීමට සමත් විය.   

සනත් මනතුංග මහතා ප‍්‍රධාන මෙහෙයුම් නිළධාරීවරයා ලෙස කටයුතු කළ කාල සීමාවේදී බැංකුවේ උපාය මාර්ගික වශයෙන් වැදගත් වන ව්‍යාපාරික අංශ වන පුද්ගලික බැංකුකරණය, ආයතනික බැංකුකරණය, තොරතුරු තාක්ෂණය, කාඞ්පත්, ඩිජිටල් බැංකුකරණය වැනි අංශ සඳහා නායකත්වය ලබාදුන් අතර එම අංශ වලට කර්මාන්තයේ නායකත්වය ලබාගැනීමට මාර්ගෝපදේශනය ලබාදෙන ලදී. මේ අතර, බැංකුවේ නව්‍ය වූ වැඩසටහන් සඳහා මනතුංග මහතා නායකත්වය සහ උපායමාර්ගික දැක්ම ලබාදුන් අතර බැංකුවේ බොහෝ ව්‍යාපෘතිවල මෙහෙයුම් විශිෂ්ටත්වය වර්ධනය කිරීමට ඔහු දායකත්වය ලබාදී ඇත. 

සනත් මනතුංග මහතා එංගලන්තයේ කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ වරලත් ආයතනයේ සාමාජිකයෙකු (FCMA – UK) අතර ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳව පශ්චාත් උපාධියක් ලබාගෙන තිබේ. ඔහු ශ‍්‍රී ලංකා බැංකු කරුවන්ගේ ආයතනයේ සාමාජිකයෙක් (FIB) මෙන්ම ශ‍්‍රී ලංකා වරලත් සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධීකාරීවරුන්ගේ ආයතනයේද සාමාජිකයෙකි (FCMA). එසේම, සනත් මනතුංග මහතා එංගලන්තයේ වරලත් කළමනාකරණ ආයතනයේද සාමාජිකත්වය (FCMI) අතරම 2017 වසරේ සිට ශ‍්‍රී ලංකා අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ ආයතනයේ සාමාජිකත්වයද දරයි. 

Visits: 54